Tuesday, August 17, 2010

PAANO NA SI BABY?

Ni Carmina SP. Lim
           Ang isang pamilya ay binubuo ng nanay, tatay at ang kanilang mga anak na siya nagiging “union” ng pamilya para tumagal ang kanilang samahan ng panghabang-buhay.Sa kabilang dako, paano tayo nagkakaroon ng kasiguraduhan sa same-sex marriage na magtatagal ang samahan nila kung hindi naman sila pwedeng magkaroon ng anak?

            Legal na ang pag-aampon ng anak ng mga same sex couple sa maraming bansa dito sa mundo tulad ng Canada, Netherlands, South Africa, Spain, United Kingdom, maging sa US, Australia, Germany, Finland, at madami pang iba.

            Samantala may mga bansa na pumayag sa same sex adoption tulad ng England dahil sa sila ay nakapokus sa mga karapatan ng mag-asawa,dahil sa England ang same sex couple ay hindi matatawag na pamilya kung sila ay hindi mag-aadopt. Isa pa ay sa United States of America, na kung saan sila ay pumapayag na din sa pag-aadopt dahil sa maraming mga bata doon na walang mga  magulang ang nais o nag-aantay na may mag-adopt sa kanila. Mayroon pang isang dahilan kung bakit pumayag ang US sa pag-aadopt at ito ay dahil sa ayon sa pag-aaral doon na marami sa mga bata sa US na hindi kasama ang kanilang mga dalawang magulang.Sa katunayan ayon sa pag-aaral sa census noong 2000 na 24% lang ang pamilya doon na binubuo ng mag-asawang nanay, tatay at ang kanilang mga anak. Samantala, sa korte naman sa Florida sinabi na mas maganda daw kung ang isang bata ay papalakihin ng kanyang dalawang magulang na may magkaibang kasarian.Ngunit ayon naman sa mga scientific studies na ang bata na lumaki sa kanilang two-parent gays o lesbians households ay magiging maganda din ang emosyonal at sosyal na kalagayan kagaya ng kapag sila ay pinalaki nang dalawang magkaiba ang kasarian.Sinabi din sa pag-aaral na ang mga bata ay mas na-iimpluwensyahan ng magandang pakikisama sa kanila ng kanilang mga magulang at hindi sa "sexual orientation".Dahil dito sinuportahan ng American Association of Pediatrics ang pag-aadopt ng mga same sex couples.

            Bukod sa pag-aadopt ,mayroon pang isang paraan kung saan pwede silang magkaanak at ito ay ang “artificial insemination” ito  ay ang pinaka popular na paraan para sa mga lesbians para mabuntis. Ito ay sa pamamagitan ng pag-iinsert  ng sperm sa uterus ng babae para ito ay mabuntis. Ang babae dito ay maaaring gumamit ng sperm na galing sa sperm bank. Sa pag pili ng sperm cell, madami tayong dapat isaalang-alang tulad ng pag-examina ng mga ito, kung ito ay ba ay nagdadala ng mga sakit o kung ito ba ay malusog. At nakapaloob din dito ang mga “genetic information” mula sa donor nito. Ang prosesong ito ay isang napakalaking gastusin. Dito ay maaari kang pumili ng katangian ng donor,pero hindi mo din naman pwedeng makilala ang iyong magiging donor at walang responsibilidad ang donor sa magiging anak mo. Mayroon naming ibang mga babae na mas pinipili pa nila na magkaroon ng anak sa kanilang mga kakilalang donor. Pwede itong maisagawa sa pamamagitan ng mga kaibigan o iba nilang mga kamag-anak. Ito ay mayroong positibo at negatibong mga epekto. Isa sa mga positibong epekto ay maaari mong malaman kung sya ay malusog, ang kanyang family history at ang kanyang personalidad. Isa pa ay pwede syang maging bukas sa pagkakaroon ng involvement sa iyong magiging anak. At ang huli ay makakamura ka dahil hindi ka na magbabayad ng sperm at doktor na lamang ang babayaran mo. Sumunod naman ay ang mga negatibong epekto ,una ay maaari kang mahawaan ng STD at isa pa ang donor ay maaaring humingi ng custody sa bata.

            Dala ng modernong panahon ay kung anu-anong mga pamamaraan na ang naimbento sa pamamagitan ng teknolohiya. Oo,maaari nga silang magka-anak ngunit mas madadama ng mga mag-asawa ang pagiging magulang kung ang kanilang anak ay may pita ng laman na tulad ng sa kanila.

No comments:

Post a Comment