Friday, August 20, 2010

1-2-3 PASS!!!

ni Divine faith B. Cariño

    
 

May kanya- kanya tayong pananaw ukol sa pagsasama o pagpapakasal ng dalawang taong may parehas na kasarian, lalo’t higit kapag ang pinag uusapan  ay ang tungkol sa “pagtatalik”. Ngunit posible pa rin kaya ang Sexually Transmitted Diseases (STD) sa ganitong uri ng pagtatalik?
                 Kahit na may parehas na kasarian ang dalawang tao, hindi ibig sabihin na sila ay hindi apektado sa mga sakit na nakukuha sa pagtatalik, sa katunayan kalahati sa mga bilang ng mga may Human Immunodeficiency virus (HIV) ay nanggaling sa bilang ng mga nagtatalik sa parehas na kasarian. Isang halimbawa sa bansa na may ganitong datos ay sa United States. Kahit na napakadami ng mga programa para matulungan ang pagbaba ng bilang ng mga nagkaka HIV ay patuloy parin ito sa pagtaas.
          
              Kung ikukumpara ang pagtatalik ng babae sa babae at lalaki sa lalaki mas mataas ang posibilidad ng pagtransmit ng HIV sa lalaki. Sa katunayan, ayon sa mga epidemiologists isa sa dalawang lalaki na nakipagtalik sa kapareho nitong kasarian ay nagiging positibo sa ganitong sakit. Mas mataas ang posibilidad sa kanila dahil na rin sa uri ng mga ginagawa nila sa kanilang pagtatalik (variety of sexual practices) at sa bilang ng beses na nakipagtalik sila sa mga lalaki na posibleng nagtataglay din ng HIV. 
               
              Kahit na mas mababa ang bilang ng mga nagkaka STD sa pagtatalik ng babae sa babae kung ikukumpara sa mga lalake may mga datos pa rin na kung saan ay patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga ito. Sa  katunayan 30% ng bilang ng may medical histories ng may STD ay sa kanila nang galing.
    
      Madaling kumalat ang STD halimbawa na ang Human Immuno Deficiency(HIV),Aids,Syphilis,Human Papilloma Virus (HPV) at iba pang mga sakit sa pamamagitan ng mga fluids sa katawan ng tao na natatransmit sa kapartner sa pagtatalik. Halimbawa ng mga ito ay ang dugo (kasama ang menstrual blood),vaginal fluid at breast milk na natatransmit sa pagtatalik ng babae sa babae.
           
           Posible nga ang ganitong uri ng pagtatalik, ang pagtatalik ng magkaparehas na kasarian, na kung saan ay posible din ang pagkahawa ng mga sakit. Ngunit ang mga tao, kahit na alam nila ang dulot ng ganitong uri ng pagtatalik ay tila mga manhid at nagbubulagbulagan. Mga walang pakialam kung ang mga nakakatalik nila ay positibo sa sakit na ito. Basta ang alam nila, mahal nila ang kanilang karelasyon. Hindi nila iniisip kung ano ang magiging bunga ng mga ginagawa nila. At sa ilang iglap lamang ay maaari silang mahawaan o makahawa ng nakamamatay na sakit na ito. Para ka lang bumilang na “ 1-2-3” at naipasa mo na ang sakit na ito.
 

No comments:

Post a Comment